Manager Risk en Compliance

Wie zijn wij?

We leven in een wereld waarin behoeften en verwachtingen van klanten steeds sneller veranderen. Univé verandert mee en maakt het verschil door klanten de optimale klantbeleving te bezorgen. Univé speelt snel, goed en proactief in op wensen en behoeften van klanten en weet keer op keer te verrassen met innovatieve producten en diensten. Daarbij gaat Univé uit van haar kracht, waar het allemaal begon: een coöperatie die midden in de maatschappij staat en zonder winstoogmerk. Dichtbij en persoonlijk, digitaal en fysiek. Die helpt risico’s te voorkomen en gevolgen te beperken.
 
Univé Noord-Holland is brandverzekeraar en bemiddelaar in financiële diensten en is aangesloten bij de Univé Formule. Univé Noord-Holland wil haar klanten en leden het gevoel van zekerheid geven door samen de risico’s te beheersen, op de meest persoonlijke manier, dichtbij de klant, voor nu en in de toekomst. Deze coöperatieve grondslag vormt de basis van haar financiële dienstverlening. Univé Noord-Holland heeft 14 winkels (en één pop-up winkel) binnen haar werkgebied dat zich uitstrekt van Den Helder tot het noordelijke deel van het Groene Hart en daarnaast ook Zwolle. Univé Noord-Holland adviseert zowel zakelijke als particuliere klanten op het gebied van schade- en zorgverzekeringen en hypotheken en levensverzekeringen. Bij Univé Noord-Holland werken 194 fte (240 medewerkers).


 

De uitdaging

De Manager Risk en Compliance is een onafhankelijke functie binnen Univé Noord-Holland, waarmee de onafhankelijkheid van de compliance functie en van de riskfunctie zijn geborgd. De Manager Risk en Compliance is lid van het zeskoppige MT en geeft direct leiding aan het team van tweedelijns risk en compliance officers (3 medewerkers). Er wordt nauw samengewerkt met het Kwaliteitsbureau.

De Manager Risk & Compliance is tactisch/operationeel eindverantwoordelijk voor de afdeling en stuurt het team inhoudelijk aan. De manager werkt zelf ook inhoudelijk mee. In deze functie kunnen in volstrekte onafhankelijkheid de taken, verantwoordelijkheden en het beleid binnen de discipline Risk & Compliance worden uitgevoerd en is men vrij om een actieve kritische rol te vervullen. Deze functie is gericht op het op objectieve wijze ondersteunen van het bestuur, Raad van Commissarissen, het management en/of medewerkers door middel van het signaleren, adviseren, ondersteunen en monitoren omtrent compliance risico’s en bij de besturing en beheersing van haar verzekerings - en bemiddelingsbedrijf en eventueel andere daaraan gerelateerde activiteiten evenals de verantwoording daarover.

 

 • Direct leidinggevende aan Risk & Compliance (3 medewerkers) en indirect aan het Kwaliteitsbureau (2 medewerkers)
 • Onderdeel van het MT en een onafhankelijke rol op het gebied van R&C.
 • Zichtbaar en proactief inzetten om aan de hand van faciliterend leiderschap eigenaarschap van de teamleden te realiseren.
 • Het ondersteunen van de teamleden bij het verwezenlijken van hun professionele ontwikkeling en zorgen voor een vitale werkomgeving. Geloofwaardigheid, respect en eerlijkheid zijn belangrijke uitgangspunten in de leiderschapsstijl.
 • De rol van sleutelfunctiehouder Risk & Compliance, inclusief de onafhankelijke positionering en verantwoordelijkheden die hieraan gekoppeld zijn.
 • Het signaleren van knelpunten en optimalisatiemogelijkheden binnen het aandachtsgebied, voorstellen doen ter verbetering en hiermee actief aan de slag gaan of zorgen dat de 1e lijn hiermee actief aan de slag gaat.
 • Initiëren en realiseren van projecten binnen de centrale Univé-organisatie.
 • Continue op de hoogte houden van relevante wet- en regelgeving op het gebied van risk en compliance, waaronder kaders en normen van de AFM, DNB en het Verbond van Verzekeraars. Analyseren van de risico’s hiervan en hierop gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en MT.
 • Voorstellen doen voor risicobeleid en strategie.
 • Vertegenwoordigen van de organisatie op het gebied van risk en compliance zowel intern als extern naar toezichthouders waaronder DNB en AFM.

Wie ben jij

Voor de invulling van de functie wordt gezocht naar een kandidaat met relevante werkervaring binnen de financiële dienstverlening.  De kandidaat heeft ervaring met het ‘Three Lines of Defense’- model en beschikt over goede kennis van de verzekeringsbranche (kent de actualiteiten) en het productenpakket van Univé. 

 • hbo/wo werk- en denkniveau met een afgeronde relevante (management)opleiding
 • Ruime ervaring in een relevante risk & compliance gerelateerde functie binnen de financiële dienstverlening.
 • Diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Vervolgopleiding op het gebied van riskmanagement en compliance en voldoet aan permanente educatie-eis.

U bent een verbindende leider met helicopterview die strategie ontwikkelt en resultaten realiseert in samenwerking met anderen. U bent een stevige persoonlijkheid, onafhankelijk en ondernemend. U denkt vooruit en in oplossingen en beschikt over een sterk veranderkundig vermogen.

Wat bieden wij?

Een uitdagende specialistische managementfunctie binnen een professionele organisatie waarbinnen korte lijnen en ondernemerschap kenmerkend zijn. Daarbij wordt u uitgenodigd om in het MT mee te denken over bedrijfsbrede strategische thema’s.
Univé Noord-Holland is een klantgerichte, maatschappelijk betrokken en vriendelijke organisatie waarin nieuwe medewerkers zich snel op hun gemak voelen.
 

 • Deze functie valt in schaal 11: van € 4.198,- tot max: € 6.018,- op basis van 38 uur (exclusief 13e maand en vakantiegeld en een variabele winstdeling)
 • Fulltime dienstverband, 32 uur is mogelijk.
 • maximaal 200 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband.
 • Leaseauto of reiskostenvergoeding.
 • pensioenregeling met eigen bijdrage en korting op Univé-producten.
 
In geval van een benoeming maakt een assessment onderdeel uit van de selectieprocedure. Screening: kandidaten worden voorafgaand aan de benoeming gescreend. Zij worden voorgedragen voor toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB).
 

Overige informatie

De werving en selectie voor deze vacature is uit handen gegeven aan BeljonWesterterp. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze website: https://www.beljonwesterterp.nl/Items/nl-NL/Vacatures/FinancieelAdministratief/manager-risk-en-compliance-heerhugowaard
Sollicitaties die rechtstreeks aan Univé Noord-Holland worden gericht, sturen wij door naar BeljonWesterterp.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
 
Edith Blok - consultant regio West
06-53 97 92 84
edith.blok@beljonwesterterp.nl