Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud

Univé streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Univé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid.

U maakt uw eigen keuze

Via de website maakt u zelf een keuze in onze producten en diensten. Wij verlenen via deze website geen advies. Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Dan kunt u altijd terecht bij een Regionale Univé.

Met behulp van diverse checks op onze website (zoals woon, zorg) wordt u op basis van de door u gegeven antwoorden geholpen met een overzicht van best passende en/of samengestelde verzekeringen. De berekeningen op deze website zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten. Door online uw premie te berekenen en/of een verzekering(pakket/bundel) af te sluiten maakt u de verzekering voor u persoonlijk op maat. U bepaalt zelf welke verzekering of welk ander financieel product past bij uw wensen en behoeften.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coöperatie Univé U.A.. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Open sollicitatie

Nu geen passende uitdaging kunnen vinden? Stuur ons per mail je CV en motivatie toe en we houden je op de hoogte.

Open sollicitatie