Privacy

In de privacyverklaring voor sollicitanten informeren wij je over
welke gegevens wij van je verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat
je van ons mag verwachten. Deze privacyverklaring heeft betrekking
op alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de
sollicitatieprocedure die door, of in opdracht van, Univé worden gedaan.

Privacy_verklaring_Sollicitanten.pdf